Nordseter gård (Oslo)

gård i bydel Nordstrand

Nordseter gård i Oslo ligger i bydel Nordstrand mellom Bekkelaget, Lambertseter og Sæter.

Hovedhuset på Nordseter gård i 2012.

Gården ble antakelig ryddet på 1200 tallet, og grenset i nord opprinnelig til Ekeberg gård, ved Brannfjell der Sandstuveien går i dag. I syd grenset gården til Vestre Seter, omtrent der Nordseter skole ligger i dag. Gården omfattet også husmannsplassen Kastellet, og strakte seg da helt til Bunnefjorden. Kastellet ble imidlertid fradelt som eget bruk i 1784, herunder skråningen mot fjorden.

Gården var kirkegods fram til reformasjonen i 1536 og ble så krongods fram til 1617, da gården overtas av "Skolemesteren i Oslo". Fra 1679 til 1682 var gården eiet av stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve, uekte sønn av kong Frederik den 3. Gården har fra da vært i privat eie, til Oslo kommune overtok gården i 1949 (jordveien) og 1953 (gårdsanlegget). Gårdsdriften ble avviklet i 1977-79, og eiendommen er nå bebygget av boliger, men gårdstunet er bevart.

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger