Nordkleiva (Hole)

li i Hole

Nordkleiva (tidligere også kalt Hansekleiva) er ei bratt kleiv like nord for KrokkleivaKrokskogen, i Hole kommune i Buskerud. I Nordkleiva finnes blant annet Kronprinsens utsikt, som i tillegg til flott utsikt også er et attraktivt startpunkt for hanggliding og paraglidingsportenØstlandet.

Veiskillet der Nordkleiva svinger av fra Sørkleiva (dagens Krokkleiva).

Nordkleiva strekker seg fra boligfeltet i Grøndokka, like ovenfor Sundvolden Hotel i Sundvollen, og opp til Retthelltjernet på Krokskogen, like under den gamle setergrenda på Retthella. Dette var den opprinnelige veien opp og ned fra Krokskogen, før Krokkleiva ble gjort farbar. Derfor var det nok her Oslobispen Jens Nilssøn fór med sitt følge ved flere anledninger på 1590-tallet. Ved Retthella ligger St. Olavs kilde, som skal være en av tre Olavskilder på Krokskogen, men kun to av disse er kjent i dag. Den andre er St. Olavs kilde ved Midtskogtjerna. Den tredje Olavskilden skal ligge i Krokkleiva, men ingen vet nøyaktig hvor. Den kan være en sammenblanding med den såkalte «Vanninga». Olavskilden på Retthella ble første gang nevnt av fut Iwer Wiel i 1743.

Se også rediger