Nord-Rana prestegjeld

Nord-Rana prestegjeld var et prestegjeld i Indre Helgeland prosti. Det var en del av Rana kommune i Nordland.

Prestegjeldet ble utskilt fra Mo prestegjeld den 24. april 1964, sammen med Gruben prestegjeld.

Prestegjeldet ble faset ut i 2004 i forbindelse med omstruktureringene i Den norske kirke.