Gruben prestegjeld

Gruben prestegjeld var et prestegjeld i Indre Helgeland prosti. Prestegjeldet befinner seg i Rana kommune i Nordland.

Gruben kirke

Prestegjeldet ble utskilt fra Mo prestegjeld den 24. april 1964, sammen med Nord-Rana prestegjeld.

Prestegjeldet ble faset ut i 2004 i forbindelse med omstruktureringene i Den norske kirke.