Nordøstre Askeskjær naturreservat

Naturreservat i Frogn kommune

Nordøstre Askeskjær er den østre av Askholmene i sundet mellom Håøya og Hallangstangen i Frogn kommune. Høyeste punkt på holmen er 5,8 moh. På nordspissen står Askholmene fyrlykt.

Nordøstre Askeskjær naturreservat
LandNorge[1]
Ligger iFrogn
VerneformNaturreservat
Areal22 daa
Opprettet15. desember 1978
Kart
Nordøstre Askeskjær naturreservat
59°42′10″N 10°35′32″Ø

Formålet med fredningen av Nordøstre Askeskjær naturreservat er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. I 2005 ble det registrert ca 140 hekkende par, hvorav 36 par ærfugl og 81 par sildemåke. Dette er de største koloniene for disse artene i Oslo og Akershus’ del av fjorden.[2]

Referanser rediger

  1. ^ Common Database on Designated Areas, besøkt 26. juni 2021[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ (no) Nordøstre Askeskjær naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase