Nomenklatur

Wikipedia-pekerside

Nomenklatur betegner et regelverk for bruk av navn eller fagord (av latin nomenclatio, «benevnelse»). Begrepet brukes i ulike sammenhenger:

Det brukes også om den sovjetiske betegnelsen nomenklatura, brukt om ledelsen i partiet og staten.

Se ogsåRediger

Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Nomenklatur.