Nitrox er en pustegass som består av oksygen og nitrogen (som vanlig luft), men med en lavere eller høyere prosent oksygen enn normale 20,9% som er i luft.

Typisk merke bruk på flasker som inneholder Nitrox.

Mange andre engelske benevnelser eksisterer: «Enhanced Air Nitrox», «Oxygen Enriched Air», «Nitrox», «EANx» og «Safe Air».

Nitrox er vanligvis brukt i apparatdykking til å redusere andelen av nitrogen i pustegassen. Å puste nitrogen under vann kan forårsake to problemer: Trykkfallsyke (dykkersyke) og nitrogennarkose. Å redusere andelen nitrogen i pustegassen ved å bruke nitrox kan ha to fordeler:

  • Man reduserer risikoen for trykkfallsyke.
  • Man øker dykketiden uten å øke behovet for dekompresjonsstopp.

Nitrox med mer enn 40% oksygen er uvanlig å bruke til vanlig sportsdykking. De to mest vanlige blandingene er EAN32 og EAN36 (benevnelsene Nitrox32 eller Nitrox36 er også brukt).

Nitrox med 50 til 99 prosent oksygen er vanlig å benytte i teknisk dykking som en dekompresjonsgass, for raskere å eliminere inertgasser som f.eks. nitrogen og helium fra vevet, enn en tynnere blanding med oksygen.

Det er flere måter å lage Nitrox:

  • Tilsett ren oksygen til en flaske og topp den så med luft for å få den ønskete blandingen (partiell fylling).
  • Ta bort nitrogen fra luft ved å bruke et spesielt filtermembran.
  • Få nitrox ferdig blandet fra gassprodusenter.

Nitrox er ikke en dypdykkergass pga. den økte andelen av oksygen; oksygenet blir giftig dersom det pustes inn ved et høyere trykk (et partialtrykk på 1,6 bar settes vanligvis som maksimumsgrense).

Dykking og bruk av Nitrox har et større risikomoment på grunn av det høye partialtrykket til oksygen. Bare oksygensikre flasker kan benyttes. En må være ekstremt forsiktig når en bruker partiell fylling.

Dykkere som bruker Nitrox og dykker dypere enn 30-40 meter, avhengig av blandingen, kan risikere oksygenforgifting. Det er viktig å analysere oksygeninnholdet før en dykker slik at en vet hva trygg operasjonsdybde (vanligvis PO2 = 1,4 bar) og maksimal opersjonsdybde (vanligvis PO2 = 1,6 bar) er.

Eksterne lenkerRediger