Nevropsykiatri er et fagområde som omfatter studiet av psykiatriske symptomer som forekommer ved sykdommer og skader i sentralnervesystemet. Nevropsykiatri er et tverrvitenskapelig fagområde hvor man søker å integrere kunnskaper fra alle kliniske nevrovitenskaper.

Det finnes i Norge ingen egen spesialist-utdanning i nevropsykiatri, men i USA er nevropsykiatri en godkjent medisinsk underspesialitet av psykiatri eller nevrologi. Nevrologene bruker ofte betegnelsen «Behavioral Neurology» om stort sett det samme fagområdet.

En nevropsykiatrisk vurdering vil i tillegg til vanlig psykiatrisk kartlegging omfatte nevrologisk vurdering, nevroradiologiske og nevrofysiologiske undersøkelser. Ofte vil man også gjøre en nevropsykologisk undersøkelse.

Tilgrensende fagområder

rediger

Litteratur

rediger

Værøy, H. & Værøy, M. G. (2004) Nevropsykiatri (2. utg) Gyldendal akademisk ISBN 8205311196