Nettotonn

Nettotonn (NT) er mål for volumet av et skips lasterom eller lastetanker etter Skipsmålingskonvensjonen av 1969.

MERK: nettotonn og nettotonnasje har ingenting med skipets vekt, lasteevne eller kilo å gjøre, det er kun et volummål.  Nettotonnasje NT er lik en faktor multiplisert med volumet i kubikkmeter av skipets lukkede rom og tanker beregnet for å føre last, men ikke mindre enn 0,30GT.

LitteraturRediger

Lovdata Forskrift om måling av skip og flyttbare innretninger.Bilag I. Regler for fastsettelse av fartøyets brutto- og nettotonnasje.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger