Nettauksjon

Nettauksjon er en variant av auksjon som handelsform som i vårt århundre har spredd seg til hele verden, og alt mellom himmel og jord kan legges opp til auksjon. Den sterkt økte populariteten de aller siste årene hatt en spesiell sammenheng med at ny teknologi ble tatt i bruk, slik at de elementer som var ulemper ved tradisjonelle auksjoner ble løst, og langt flere folk kunne delta uavhengig av sosial status og klasse. Praktiske hindrer som tidligere hadde funnet sted ble nå løst ved hjelp av Internett. Det å få vite om gjenstandene som auksjoneres ut, hvilke varer som ble solgt hvor, og å være på rett sted til rett tid – dette var før noe som stort sett var forbeholdt de som bodde sentralt, hadde tid til å bruke mye tid på å følge med, eller hadde gode kontakter i miljøene.

I dag kan alle som har internett-tilgang ta del i dette, både som selger og kjøper. Dette åpner for en kombinasjon av ubegrenset marked lagt opp i et utstillingsvindu alle og enhver kan se med et museklikk.

Forskjellige former for nettauksjonRediger

Introduksjonen av Internett har betydd enormt for auksjoner som handelsform. Det finnes i dag en rekke tjenester som tilbyr nettauksjon, både gratis og ved å ta provisjon/avgifter fra selgeren. Det er i hovedsak to forskjellige type nettauksjoner som eksisterer.

Nettauksjoner i Norge som er "forbruker-til-forbruker" (C2C)Rediger

Den ene er nettauksjonene som formidler kontakt mellom kjøper og selger, såkalt "forbruker-til-forbruker"-nettauksjoner. Her står tradisjonelt samler og bruktmiljøene som de største kategoriene. Men disse har også i tillegg til privatpersoner også åpent for bedrifter eller enkeltmannsforetak – som da ofte benytter tjenestene som sitt butikkvindu. Blant disse finner vi QXL Auksjon Norge og eBay

Nettauksjoner i Norge som er "bedrift-til-forbruker" (B2C)Rediger

Videre har man «bedrift-til-forbruker»-nettauksjoner, der nettstedet selv (eller partnere) står for varene og selger dette ut til sine besøkende, gjerne til en minstepris på kr 1. Dette er mer en nettbutikk hybrid, enn en auksjonstjeneste. I denne kategorien finner vi Gooba.no som gikk konkurs i mai 2009 og Netthandelen.no. Her er det også blitt vanlige med nettauksjoner som foregår på «omvendt» form, dvs at laveste unike budet vinner.