En omvendt auksjon (også kalt innkjøpsauksjon eller e-auksjon) er et verktøy som brukes i innkjøpsprosesser i ulike bransjer. Det er en type auksjon der kjøperens og selgerens rolle er reversert. Det primære målet er å drive ned innkjøpsprisene. I en ordinær auksjon konkurrerer kjøperne om å anskaffe en vare eller tjeneste, der den som er villig til å betale mest, får kjøpe. I en omvendt auksjon konkurrerer selgerne om å selge. Kjøperen spesifiserer egenskapene til produktet eller tjenesten som ønskes kjøpt samt den maksimale prisen som kjøperen er villig til å betale. Potensielle selgere av produktet konkurrerer så om å tilby produktet til den laveste prisen.

19. september 2008 ble det kjent at USAs Finansdepartement ønsket å benytte omvendte auksjoner i prosessen der dårlige verdipapirer skulle kjøpes fra amerikanske banker og finansinstitusjoner.

Se også rediger