Nesnaposten

norsk lokalavis

Nesnaposten var en lokalavis som ble gitt ut for Nord-Helgeland fra 1915 til sommeren 1917. Første nummer utkom 31. mars 1915, etter initiativ fra Peder TønderNesna. Han hadde også tidligere skrevet og publisert små dikt og tekster, og fungerte som skribent, muligens også redaktør til å begynne med.

Nesnaposten
Eksempel på forside fra Nesnaposten
LandNorge
TypeLokalavis
Grunnlagt1915
Nedlagt1917
Marie Silens hus på Nesna, hvor avisa Nesnaposten hadde lokalt kontor.

Avisa ble trykt, og utgitt av Ranen boktrykkeri, som var eid av G & K Gyldenhammer, Mo i Rana. Bak initialene ”G & K” skjulte det seg en aktiv kvinnesakskvinne og hennes svenske mann. Kristine Gyldenhammer var født i 1864, fra Nordfold og het Andersen til pikenavn. Hun giftet seg først med bokbinder Peder Wilhelm Bogen, fra Sortland. De bodde i Bodø hvor de dreiv losji og bokbinderi. I 1903 flyttet ekteparet til Mo i Rana. Der startet de Mo boktrykkeri og Mo bokbinderi, og overtok Venstreavisa Ranværingen. Peder Wilhelm Bogen døde i 1909. Kristine giftet seg med Georg Gyldenhammer fra Sverige. De bodde på Toraneset i Rana.

Kristine Gyldenhammer var periodevis redaktør for flere helgelandsaviser lokalisert i Rana: Ranværingen, Ranens Folkeblad, Helgeland og Nesnaposten. Hun var i tillegg aktiv for partiet Venstre og svært engasjert innen avholds- og målsak. Hun var med på å starte avholdslag, sanitetsforening og ungdomslag.

Kristine Gyldenhammer ble redaktør for Nesnaposten, og avisa ble utgitt i nært samarbeid med venstreavisa Ranens Folkeblad, som hadde samme eiere, trykkeri og redaktør. Men Nesnaposten var definert som ei lokalavis uten sterk partitilknytning. Den skulle først og fremst være talerør for Nesna og områdene rundt på Nord-Helgeland. Undertittelen var derfor: «Organ for nordre Helgeland».

Nesnaposten kom ut to ganger i uka. Abonnementet kostet 75 øre per kvartal. Da fikk man avisa tilsendt gratis. For abonnenter i Amerika var prisen 1,40 per kvartal. Innholdet besto av lokale, nasjonale og internasjonale begivenheter, annonser, kunngjøringer, referat fra blant annet herredstyremøter, dikt, fortellinger, leserinnlegg, gjengivelser av hva andre lokalaviser hadde skrevet, debatter o.l.

Det lokale kontoret til Nesnaposten på Nesna lå først i baker Levin Pedersens hus. Langs nedre del av Movegen hadde han satt opp to bygninger i perioden 1912-1915. I det ene huset var det kafé, i det andre bakeri. Han leide også ut et par rom. Aviskontoret holdt til i ett av disse. 1. desember 1916 ble kontoret flyttet til Marie Silens hus. Hun hadde bygd hotell på Nesna i 1916, nokså nært Pedersen. Siste nummer av Nesnaposten kom ut 11. juli 1917.

Kilder rediger

  • Coldevin, Axel (udatert). Mo prestegjeld etter 1850. Rana bygdebok. Mo i Rana. 
  • Hansen, Kåre (2004). ”Dæ sto i avisa”. Sandnessjøen: Helgelands Blad. 
  • Jenssen, Øyvind (1998). Nesna bygdebok bind 2, 1800-1920. Nesna: Nesna kommune. 
  • Slottemo, Hilde Gunn (2007). Malm, makt og menensker. Mo i Rana: Rana historielag. 
  • Solbakken, Ola Peter (1989). «Avishistorien for Rana». Årbok for Helgeland. Mosjøen: Helgeland Historielag. s. 24-35.