Nepal Sadbhavana Party

Nepal Sadbhavana Party (transkriberes også Sadbhawana) (NSP) (नेपाल सदभावना पार्ती, Nepal Goodwill Party, Nepals Godviljesparti) er et mindre regionalt parti i Tarai, Nepal.

Partiet sprakk i 2003 i to deler:

OpprinnelseRediger

I 1985 blei Nepal Sadbhavan Council (NSC) stifta av Gajendra Narayan Singh, en veteran fra Nepals Kongressparti fra frigjøringskampen i 1950-51, for å forsvare interessene til den såkalte madhesi-befolkninga som lever nær grensa til India.

Madhesi kalles i Nepal folk i Tarai (se hovedartikkel om Tarai) som snakker nord-indiske språk, ofte hindi eller språk som er i nær i slekt med hindi.

Utgangspunktet var at regjeringa vurderte tiltak mot indisk innvandring til de lavtliggende slettelanda på grensen til India, Tarai. Under det autoritære kongestyrert mellom 1960 og 1990 innskrenka regjeringa også bruk av andre språk i skolen utenom nepali, og stengte bl.a. skoler på hindi, som er et mye brukt språk i Tarai. NSC gikk inn for hindi som annetspråk i Nepal.

Organisasjonen arbeidet innafor rammene til det såkalte partiløse 'Panchayat-demokratiet og erklærte seg for demokratisk sosialisme.

NSP stiftes 1990Rediger

Da partier på nytt blei lovlige etter det store demokrati-opprøret i 1990, omdøpte organisasjonen seg i samme år til Nepal Sadbhavana Party (NSP).

På denne tida blei det stifta ei rekke janjati-partier som representerte nasjonale minoriteter, hver for seg eller samla. Men NSP blei det eneste som oppnådde parlamentarisk representasjon

NSP fikk valgt inn flere representanter ved valga i 1991, 1994 og 1999 – siste gang fikk det 3,2% og 5 parlamentarikere. Partiet har deltatt i flere koalisjonsregjeringier i perioden.

Det har vært rekna som et monarkistisk, konservativt parti, med støtte i høyere kaster med forankring i hinduismen.

Et stort flertall av madhesiene har likevel stemt på de store nepalske partiene. Nye sosiologiske undersøkelser viser også at det er mange madhesier blant aktivistene i maoistpartiet NKP(M).

Gajendra Narayan Singh døde 23. januar 2002.

Splittelsen i NSP i 2003Rediger

Etter at kong Gyanendra gjorde statskupp seinhøstes 2002 sprakk SNP i to 16. mars 2003:

  • Nepal Sadbhavana Party (Anandi Devi) (leda av Singhs enke, Anandi Devi) som var mot kongens statskupp.
  • Nepal Sadbhavana Party (Mandal) (leda av Prasad Mandal) som støtta regjeringa kongen hadde satt inn.

NSP-partiene på hver sin side i kampen for demokratietRediger

Etter kongens statskupp 1. februar 2005 deltok SNP (Anandi Devi) i kampen mot diktaturet gjennom Sjupartialliansen for demokrati i Nepal.

Prasad Mandal gikk inn i Gyanendras kupp-regjering som nr. 2 direkte under kongen.

Onsdag 30. mai 2006 valgte SNP(A) Rajendra Mahato til parlamentarisk leder, og vedtok at parlamentsrepresentant Hridayesh Tripath skulle gå inn i koalisjonsregjeringa til Sjupartialliansen.

Ved konstitueringa av det nye overgangsparlamentet 15. januar 2007, fikk NSP(A) flere nye representanter, og tilsammen 5 medlemmer.

NSP(Mandal)s representanter blei utelukka fra overgangsparlamentet på grunn av støtta til kong Gyanendras diktatur 2005 – 2006.

Se ogsåRediger