Nearktis eller den nearktiske faunaregion er en økosone som omfatter det meste av Nord-Amerika inkludert Grønland.[1] Sammen med den palearktiske sone danner den området Holarktis. Regionen grenser mot den palearktiske sone i vest og mot Neotropis (Sør- og Mellom-Amerika) i sør. Regionen omfatter de nordlige, tørre områdene av Mexico, mens de sørligere, fuktigere områdene tilhører Neotropis. Unike grupper for Nearktis er blant andre prærieantiloper (Antilocapridae) og klapperslanger (slekten Crotalus). Gruppen deler mange dyregrupper med Palearktis, men har også mange felles med Neotropis, for eksempel fuglefamiliene kolibrier (Trochilidae), gjerdesmetter (der én art har spredt seg til palearktis), skogsangere (Parulidae) og trupialer (Icteridae), skunker (Mephistis og andre slekter) og arten puma (Felis concolor). I sør finnes det en del neotropiske elementer, for eksempel beltedyr (Dasypodidae), pungrotter (Didelphidae) og hårmygg-slekten Plecia.

Klodens åtte økosoner:

██ - den nearktiske sone

██ - den palearktiske sone

██ - den afrotropiske sone

██ - den indomalayiske sone

██ - den oseaniske sone (vises ikke)

██ - den australasiske sone

██ - den antarktiske sone (vises ikke)

██ - den neotropiske sone

Prærieantilope eller gaffelbukk (Antilocapra americana) er en karakteristisk art for Nearktis

Mange nordlige arter er felles for Palearktis og Nearktis, dette gjelder blant andre elg, rein, hjort, brunbjørn, jerv, ravn, lappugle, myrhauk, lappspurv og snøspurv. Andre grupper har ulike, men nært beslektede, arter i Palearktis og nearktis, for eksempel gaupe, mår, mink, oter og bison (i det sistnevnte tilfellet tyder nyere forskning på at den europeiske visenten og den amerikanske bisonen er samme art).

Referanser

rediger
  1. ^ Udvardy, Miklos DF, and M. D. F. Udvardy. A classification of the biogeographical provinces of the world[død lenke]. Vol. 8. Morges, Switzerland: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 1975.