Naturteologi

Naturteologi var en fillosofisk og tidlig vitenskapelig retning på 1700- og tidlig 1800-tall, og var særlig utbredt i Storbritannia. Ideen bak var at man gjennom studier av Guds skaperverk (naturen) kunne tilegne seg kunnskap og forståelse av Gud selv.[1] Naturteologer som William Paley, William Harvey, Jan Swammerdam og John Ray la mye av det teoretiske grunnlaget for en vitenskapelig forståelse av naturen slik den senere ble formulert av geologen Lyell og særlig Darwin på midten av 1800-tallet.[2][3]

Forsiden på John Rays «Wisdom of God», et typisk eksempel på naturteologi

ReferanserRediger

  1. ^ Raven, C. (1953): Natural Religion and Christian Theology, Cambridge University Press, Cambridge
  2. ^ Tunstad, E. (2009): Darwins teori, evolusjon gjennom 400 år.Humanist forlag, Oslo. 404 sider
  3. ^ Brooke, J.H. (1991): Science and Religion: Some Historical Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge