Naturlig type

En naturlig type er i ontologien betegnelsen for et universale hvis egenskaper er bestemt av naturlover.

Et eksempel fra kjemien er grunnstoffene: Gull er en naturlig type, og alle gullforekomsters og gullgjenstanders egenskaper (densitet, oksidasjonstall osv.) er de samme, selv om gull har blitt dannet mange ganger uavhengig på helt forskjellige tidspunkter og steder i universet.

Et eksempel fra astrofysikken er stjerner: Det fins en klar sammenheng mellom stjerners luminositet (størrelsesklasse) og deres spektralklasse. I et såkalt Hertzsprung-Russel-diagram utgjør derfor de fleste stjerner én serie. Ut ifra plasseringen i denne serien kan man avlede mange egenskaper for stjernene. Selv avvikene fra hovedserien, f.eks. hvite dverger, superkjemper, brune dverger eller nøytronstjerner, kan forklares som ulike stadier i en stjernes «levetid». De ulike stjernetypene «oppfører» seg likedan på helt forskjellige tidspunkter og steder i universet.

Naturlige typer studeres av nomotetiske vitenskaper. Disse prøver å avdekke fellestrekkene for naturlige typers representanter, dvs. naturlovene som bestemmer deres egenskaper.