Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er et statlig ressurssenter for barnehager, grunnskolen, videregående opplæring og høyere utdanning i Norge. Senteret ble etablert 1. januar 2007 og rapporterte tidligere direkte til Utdanningsdirektoratet. Senteret er nå en del av Nord universitet i Bodø, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har flere målgrupper innenfor kunst- og kulturfeltet, og arbeider primært for målgruppene i skjæringsfeltet kunst- og kulturfeltet og utdanningsfeltet:

  • Lærerutdanningene
  • Skole- og barnehageeiere
  • Ledere og ansatte i barnehager og skoler
  • PP-tjenesten

Senteret skal bidra til engasjement for fagene og for økt interesse for opplæring i kunst- og kulturfag, og til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. KKS skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene. Ved behov skal KKS også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor dette fagfeltet.

Senteret arbeider aktivt med prosjekter og rapporter som offentliggjøres på senterets nettsider. Særlig er ressursbasen en viktig kilde til gode undervisningsopplegg, prosjekter og fagstoff knyttet til rammeplan og læreplan.

Eksterne lenkerRediger