Nasjonalparkriket

Nasjonalparkriket er et begrep etablert av fire reiselivsorganisasjoner i Nord-Gudbrandsdalen for felles markedsføring av de seks nasjonalparkene Jotunheimen, Rondane, Dovre, Dovrefjell-Sunndalsfjella, Breheimen og Reinheimen.

«Nasjonalparkriket» omfatter de fire parkene som er avmerket som nr 5 (Jotunheimen), 6 (Rondane), 9 (Dovre), 11 (Reinheimen), 12 (Dovrefjell-Sunndalsfjella) og 32 (Breheimen)

Eksterne lenkerRediger