Dovre nasjonalpark

nasjonalpark i Innlandet fylke, Norge

Dovre nasjonalpark er en norsk nasjonalpark beliggende i fjellområder nord i Innlandet; mellom Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og Rondane nasjonalpark; sammen med disse og andre verneområder utgjør parken et nærmest sammenhengende verneområde fra Sunndalsfjellene i nordvest til Ringebufjellet i sørøst. Parken ble opprettet i 2003, og den dekker et område på 289 km².[2]

Dovre nasjonalpark
Landskapet rundt Grimsdalshytta
LandNorge
Ligger iDovre
Folldal
OmrådeInnlandet
Nærmeste bosetningDombås
Areal289 km²[1]
Opprettet2003
Kart
Dovre nasjonalpark
62°05′00″N 9°32′00″Ø
Villrein er en karakterart på Dovre

Nasjonalparken ligger i kommunene Dovre og Folldal. Den grenser opp til Grimsdalen landskapsvernområde i sør og sørøst mot Rondane og til Fokstugu landskapsvernområde i nordvest mot E6 og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Parken grenser i nordøst også mot Vesle Hjerkinn landskapsvernområde. Disse landskapsvernområdene gjør at de tre nasjonalparkene utgjør et sammenhengende verneareal. Inne i Dovre nasjonalpark ligger Kattuglehøi naturreservat, Mesætermyre naturreservat og Veslehjerkinntjønnin naturreservat. Like utenfor parken ligger Fokstumyra naturreservat, Haukskardmyrin naturreservat og Hjerkinnholen naturreservat.

Geografi, landskap, geologi rediger

Mesteparten av Dovre nasjonalpark ligger over tregrensa. Landskapet er formet av bresmeltinga, med smeltevannsløp, dødisgroper og eskere. Rundt de høyeste toppene har landskapet et nærmest arktisk preg, med spor etter permafrost. Falketind (1684 moh) og Halvfarhøe (1689 moh) er de høyeste fjelltoppene. I parken finner vi noen av de sørligste palsmyrene i Norge.

Næringsrike bergarter som grønnstein og svart fyllitt har skapt vilkår for et rikt plante- og dyreliv i parken.

Flora og fauna rediger

Det gunstige jordsmonnet har gjort Dovre nasjonalpark til et kjerneområde for norske fjellplanter. Nasjonalparken har de eneste sørnorske fjellforekomstene av finnmarksrørkvein og store mengder stivsildre og grynsildre. Andre arter er issoleie, dovrevalmue og dovreløvetann.

Dovre, inklusive de to tilstøtende nasjonalparkene, er et av leveområdene for den siste resten av den opprinnelige villreinstammen i Europa. Området har en sårbar bestand av jerv, og noe fjellrev. Karakteristiske fuglearter er boltit, fjellerke, kongeørn og jaktfalk.

Kulturminner rediger

Nasjonalparken er et kjerneområde for arkeologiske kulturminner fra forhistorisk villreinjakt. Her finnes hele fangstsystemer med ledegjerder, oppmurte og jordgravde fangstgroper, bogesteller og steinbuer.

Forvaltning og bruk av området rediger

Informasjon om parken gis fra nasjonalparksenter-nettverket iNasjonalparker, som har informasjonssentre i Dombås, Folldal og fire andre steder. Nettverket dekker også Rondane og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalparker.

Turisthytta Grimsdalshytta, som eies av Den norske turistforening, ligger sørøst i parken.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger