Nanset

bydel i Larvik i Norge

Nanset er en bydel og et tettsted i Larvik kommune. Nanset har navn etter gården Nannasetr, som blant annet omfattet nåværende Larvik tettsted.

Nedre Nanset
Dr. Holms vei 9: «Fredheim». Anne Holts barndomshjem
Gården Solhaug
Frøytunet borettslag
Øvre Nanset

Nanset var tidligere en del av Hedrum kommune, frem til Hedrum ble slått sammen med Larvik, Stavern, Brunlanes og Tjølling i 1988. Kommuneadministrasjonsen for Hedrum kommune holdt til på Nanset fra 1952 til 1988, etter at kommunen ervervet bygningen Nedre Nanset. I 1978 flyttet kommuneadministrasjonen til Fresjeveien 12, også lokalisert på Nanset.

De først husene på Nanset ble bebygget i trekanten mellom Dr. Holms vei, Nansetveien og Greveien av skipsredere, skipsførere, handelsfolk samt håndverksmestre fra Larvik fra 1880-tallet, fordi det var lavere skatter i Hedrum kommune. I 1896 ble stedet ved kongelig resolusjon lagt inn under bygningslovens bestemmelser.

Senere ble Kjærmannskogen revet og bebyggelsen strakte seg nordover.

Karakteristisk for eiendommene på Nanset er at de har navn. Veiene på Nanset er oppkalt etter norske forfattere (Jonas Lie, Nordahl Grieg), nasjonale personligheter (slik som Kong Haakon VII, Roald Amundsen og Fridtjof Nansen) samt personer fra vikingtiden (slik som Dronning Gyda og Leiv Eriksson).

Nanset har egen skole (Nanset skole), idrettsforeninger (Larvik Turn og Nanset Idrettsforening), to korps (Nanset Skolekorps og Nanset Ungdomsmusikkorps) samt eget postkontor. En skateboardbane er anlagt på Månejordet. Nanset kirke er beliggende på Hovland.

Kjente personer fra Nanset

rediger