Nanset er en bydel og et tettsted i Larvik kommune, før 1988 Hedrum kommune. Nanset har navn etter gården Nannasetr, som blant annet omfattet nåværende Larvik tettsted.

Nedre Nanset
Dr. Holms vei 9: «Fredheim». Anne Holts barndomshjem
Gården Solhaug
Frøytunet borettslag
Øvre Nanset

De først husene på Nanset ble bebygget i trekanten mellom Dr. Holms vei, Nansetveien og Greveien av skipsredere, skipsførere, handelsfolk samt håndverksmestre fra Larvik fra 1880-tallet, fordi det var lavere skatter i Hedrum kommune. I 1896 ble stedet ved kongelig resolusjon lagt inn under bygningslovens bestemmelser.

Senere ble Kjærmannskogen revet og bebyggelsen strakte seg nordover.

Karakteristisk for eiendommene på Nanset er at de har navn. Veiene på Nanset er oppkalt etter norske forfattere (Jonas Lie, Nordahl Grieg), nasjonale personligheter (slik som Kong Haakon VII, Roald Amundsen og Fridtjof Nansen) samt personer fra vikingtiden (slik som Dronning Gyda og Leiv Eriksson).

Nanset har egen skole (Nanset skole), idrettsforeninger (Larvik Turn og Nanset Idrettsforening), to korps (Nanset Skolekorps og Nanset Ungdomsmusikkorps) samt eget postkontor. En skateboardbane er anlagt på Månejordet. Nanset kirke er beliggende på Hovland.

Kjente personer fra NansetRediger