NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet er et ikke-kommersielt informasjonskontor som skal spre kunnskap om og fremme norske bøker og forfattere i utlandet. Driften og aktivitetene blir betalt av den norske staten via Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Det er ansatt 7 personer ved kontoret. Margit Walsø overtok i 2011 som direktør for NORLA etter Gina Winje. Informasjonskontoret hadde i 2017 et statstilskudd på ca. 15 millioner kroner.

NORLA flyttet i 2005 inn i det rehabiliterte NasjonalbiblioteketDrammensveien i Oslo.

Aktiviteter

rediger

NORLA hjelper norske forfattere og forlag å knytte kontakt til utenlandske forlag, oversettere, læringsinstitusjoner og andre som er interessert i norsk litteratur. Kontoret utgir også publikasjoner om norske bøker, deltar på bokmesser utenlands, arrangerer oversetterseminarer og støtter oversettelser fra norsk økonomisk.

Historikk

rediger

Kontoret for norsk litteratur i utlandet ble opprettet i 1978 for å stimulere salg av norske forfatterrettigheter til utlandet. NORLA ble reorganisert i 1987. I 2003 ble det slått sammen med MUNIN – Marketing Unit for Norwegian Non-Fiction, som var den tilsvarende organisasjonen for norsk faglitteratur. Etter sammenslåingen promoterer NORLA både skjønn- og faglitteratur. Navnet NORLA er en forkortelse for Norwegian Literature Abroad («norsk litteratur utenlands»). NORLA flyttet i 2009 til nye lokaler i tilknytning til Nasjonalbiblioteket i Observatoriegaten i Oslo.

Eksterne lenker

rediger