NORDØK var en planlagt nordisk tollunion. Planen var å skape et nordisk fellesmarked som et alternativ til Det europeiske fellesskap (EF/Den europeiske union). NORDØK ble lansert i 1968 av den danske statsministeren Hilmar Baunsgaard.

Planene havarerte fordi norske og danske politikere, som samtidig arbeidet for norsk og dansk deltakelse i EF, mente det ville være mulig å være medlem både av NORDØK og av EF, samtidig som dette synet gjorde samarbeidet vanskelig for Finland, som i utenrikspolitikken måtte ta hensyn til Sovjetunionen, og derfor holdt på en streng nøytralitetslinje i forhold til vestmaktene. 24. mars 1970 meldte den finske regjeringen at NORDØK-traktaten var ubrukelig ut i fra et finsk synspunkt.

KilderRediger