Nødtestament

Nødtestament er et unntak fra kravene ved opprettelse av vanlig testament. Nødtestamentet kan enten være skriftlig eller muntlig. Reglene om nødtestament finner man i arveloven §46.

For at et testament skal være gyldig som nødtestament må visse krav være oppfylt: Det må foreligge en nødsituasjon eller brå og farlig sykdom.

I situasjoner der man må opprette muntlig nødtestament, må det være minst to vitner til stede som kan gjengi testamentet i ettertid.

Eksempel på nødsituasjonRediger

En kvinne går skitur på fjellet og det blåser opp til storm. Hun ser ingen annen utvei enn å legge seg ned i snøen og prøve å holde seg i live. Når hun har ligget i noen dager, forstår hun at hun ikke lenger har mulighet til å overleve, og skriver derfor ned hvem som skal arve hennes jordiske gods etter henne. Hun dør senere, og blir funnet noen dager etter.