Lov om arv m.m. av 3. mars 1972 nr. 5, også kalt arveloven eller arvelova, omhandler hvordan arv skal fordeles etter en persons bortgang. Loven klargjør blant annet hvem som har rett til å arve, i hvilken rekkefølge man arver, hvor mye en har krav på å arve (pliktdel), samt hvordan og hva en kan testamentere bort av eiendeler, eiendom og formue.

Loven definerer begreper som livsarving, uskiftet bo og testament.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger