Arv

overføring av eiendom til andre etter enkeltpersoners død

Arv er det å motta formuesgoder fra noen som har dødd. Arv kan og vise til det som blir arva. For de juridiske sidene ved arv, se arverett.

Arv er den viktigste faktoren for fremtidig økonomisk velstand, og gir opphav til vedvarende sosioøkonomiske forskjeller som har vist seg å være en viktig helsemessig utfordring for samfunnet. Dette brukes som et argument for arveavgift og formue-beskatning.

Se også

rediger