Nærøysundet

MS «Lofoten» ankommer Rørvik under Nærøysundbrua.

Nærøysundet er et naturlig sund i Ytter-Namdalen i Trøndelag. Sundet skiller øya Inner-Vikna (i Vikna kommune) i vest fra øyene Marøya og Nærøya og fastlandet (i Nærøy kommune) i øst. Nærøysundet er en travel vannvei, ettersom hovedfarleden langs kysten går gjennom sundet. I Nærøysundet har det vært trygge havner for båter som avventer været før de går over det åpne havstykket Folda i sør. Strømmen i sundet går nordover på stigende og sørover med fallende sjø. Rørvik, som ligger på vestsiden av sundet, er Trøndelagskystens viktigste fiskerihavn. Det finnes også industrikaier på Marøya og Ottersøya på østsiden. Det er veiforbindelse over Nærøysundet og Marøysundet med Nærøysundbrua og MarøybruaFv770.[1][2][3]

ReferanserRediger

  1. ^ Den norske los. Bd. V: Fra Folla til Lødingen og Andenes (2 utg.). Stavanger: Norges sjøkartverk. 1969. s. 58–59. 
  2. ^ Den norske los. Bd. 4: Farvannsbeskrivelse Statt–Rørvik (5 utg.). Stavanger: Norges sjøkartverk. 1992. s. 328–329. 
  3. ^ Den norske los. Bd. 5: Farvannsbeskrivelse Rørvik–Lødingen og Andenes (5 utg.). Stavanger: Norges sjøkartverk. 1998. s. 54.