Museumsnytt er et fagblad for museumssektoren i Norge. Tidsskriftet ble etablert i 1951, og er et aktualitetsblad for museums- og kulturinteresserte. Det inneholder blant annet anmeldelser, reportasjer og nyhetsstoff som angår museer og museumspolitikk. Museumsnytt er redaksjonelt uavhengig, redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Fagpressen.

Målgruppen er museumsansatte, museumsinteresserte, kulturbyråkrater og media. Bladet utgis av ABM-media AS og eies av OsloMet - storbyuniversitetet, Norges museumsforbund og Arkivforbundet. Museumsnytt ble tidligere utgitt av Norges museumsforbund. Utgiver er nå ABM-media AS, som eies av OsloMet - storbyuniversitetet, Norges museumsforbund og Arkivforbundet. ABM-media gir også ut fagbladet Bok og Bibliotek og nettidsskriftet TidsskriftetArkiv.no.

Magasinet kommer ut fire ganger i året i et opplag på rundt 2 500. Det inneholder anmeldelser, reportasjer, feature- og bakgrunnsartikler.

Museumsnytt er støttet av Kulturrådet via ordningen for tidsskrift og kritikk. Ansvarlig redaktør er Ellen Lange.

Eksterne lenker rediger