Bok og Bibliotek

norsk fagblad

Bok og Bibliotek er et fagblad for biblioteksektoren i Norge.

Tidsskriftet ble etablert i 1933, som en videreføring av For folke- og skoleboksamlinger, og tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk, for eksempel nye arbeidsformer, teknologiske utfordringer, litteratur- og kulturformidling, bibliotekforskning, lokaler og prosjekter. Bladet skal stimulere til faglig refleksjon og debatt og også holde et fokus på de kulturpolitiske rammene som omgir biblioteksektoren. Bladet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten. Målgruppen er bibliotekansatte, kulturbyråkrater og media.

Bladet utgis av ABM-media AS, med Oslo Met, Norges museumsforbund og Arkivforbundet som eiere. Bladet ble tidligere utgitt av Statens bibliotektilsyn og ABM-utvikling.

Bladet utkommer 5 ganger i året i et opplag på 3443 (2019).

Redaktør siden 2007: Odd Letnes.

Eksterne lenkerRediger