Murudalen i Sel kommune i Innlandet er en grend og dal tilknyttet Heidal i Sel, rundt 800 moh. Den går fra Skåbu i sør, nordvestover til Heidal. Postadresse 2676 Heidal. Vei og buss via Heidal, til Otta. Tidvis tilgjengelig skogsvei sørover til Skåbu. Storfolk bodde i Murudalen i tidligere tider. Ny bureisning i mellomkrigstiden, etter initiativ fra sentralt planleggende hold. Planene klare i 1917, men manglende vei forsinket. De fleste bruk i drift i dag. Murulonin Naturreservat (3454 dekar) i dalens øvre del (i Nord-Fron kommune), med fattig barskog og interessant fugleliv, opprettet i 1993; utvidet i 2004 (7453 dekar). Dalen er omtalt i boken Murudalen før og nå; folk og følgje i skog og fjell av Jørgen Espelund. Den kjente reinjeger Jo Gjende var bosatt her. Murudalen var åsted for nasjonalt omtalt konfrontasjon bjørn-menneske på 1970-tallet, da fjellbonden Ole E. Brenden ble svimeslått på skogsveien mot Skåbu. Fjernsynsprogrammet «Den siste Bureiser» ble vist på rikskanalen NRK 21. august 1995. Dalen er åsted for deler av sykkelløpet «Bukkerittet».