Munthes plass (Oslo)

plass i Oslo

Munthes plass var en plass i Briskeby i Oslo. Den lå der Briskebyveien, Daas gate og Industrigata løp sammen, omtrent der Løvenskiolds gate 23 ligger i dag, litt nedenfor Briskeby brannstasjon. Munthes gate (oppkalt etter Gerhard Munthe) var opprinnelig planlagt forlenget sørøstover fra Eckersbergs gate til plassen, men dette ble aldri gjennomført. I stedet er Briskebyveien blitt forlenget bort til Schives gate og Løvenskiolds gate opp til brannstasjonen, og området rundt den tidligere plassen har endret karakter.[1]

Munthes plass omtrent da den møtte sitt endelikt. I gamle dager endte Briskebyveien her ved siden av Munthes plass. De tre midterste bygningene på bildet er revet og erstattet med nye bygg, og veien lagt om noe. På plassen til venstre er Løvenskiolds gate 23 oppført.

ReferanserRediger