Munkelivs jordebok

Munkelivs jordebok er en jordebok for Munkeliv kloster, opprinnelig fra 1427, men med tilføyelser fra siste halvdel av 1500-tallet og fra midten av 1600-tallet.

Det er også avskrift av et blad fra ca. 1180, som viser en av de eldste bevarte registre over eiendommer i landet.