Bot

straffereaksjon
(Omdirigert fra «Mulkt»)

En bot er en straffereaksjon der den siktede pålegges å betale et bestemt beløp til det offentlige.[1]

En syklist i Berlin får bot for brudd på veitrafikkloven.

Bøter er Norges mest brukte straffemetode, og kan pådømmes både av retten og ilegges av påtalemyndigheten (sistnevnte som et forelegg).[1] Av 312 281 straffereaksjoner i Norge i 2009 utgjorde de forenklede foreleggene 234 032, foreleggene 55 393 og bøter ved dom 2 235. Til sammenligning var antallet reaksjoner i form av ubetinget fengsel 7 717.[2]

De fleste småsaker i Norge blir avgjort uten rettergang og dom ved at den skyldige vedtar et forelegg. I et forelegg blir det også vedtatt en subsidiær fengselsstraff, som den bøtelagte må sone dersom hen ikke har mulighet til å betale boten. Hvis den siktede hevder seg uskyldig kan hen nekte å vedta forelegget, og saken må da inn for retten. Et vedtatt forelegg har samme virkning som en dom.[3]

En bot må ikke forveksles med et gebyr, da sistnevnte formelt sett ikke regnes som straff. Gebyrer brukes i de minst alvorlige lovbruddene, som for eksempel feilparkering, overlasting av kjøretøy og enkelte andre mindre brudd på vegtrafikkloven.[4]

I kongelig resolusjon av 10. juni 1910 og Stortingsbeslutning av 12. april 1918 ble byene og Aker kommune tilstått 20 % av bøtene de inndrev, som godtgjørelse for inndrivelsen. Fra 1. januar 1937 bortfalt denne inntekten.[5]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ a b Slettan, Svein og Øie, Toril M. (1997) Forbrytelse og straff : lærebok i strafferett, side 277. Tano Aschehoug. ISBN 82-518-3515-1
  2. ^ «Straffereaksjoner, etter type reaksjon og lovbruddskategori. 1997-2009. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere». SSB. 2010. Arkivert fra originalen 16. november 2011. Besøkt 15. mars 2011. 
  3. ^ Andenæs, Johs. (1998). Innføring i rettsstudiet, side 151-2. Cappelen Akademisk. ISBN 82-456-0600-6
  4. ^ «Trafikksikkerhetshåndboken : 8.7 Gebyr og forenklet forelegg». Transportøkonomisk institutt. 2000. Besøkt 15. mars 2011. 
  5. ^ Kunngjøring fra Bergens politikammer 18. mai 1937, mappe 1330, A-0155 arkivet etter finansrådmannen i Bergen, Bergen byarkiv