Mouvement Travail-Études

Mouvement Travail-Études (kinesisk: Qindong jianxue yundong) var et program i årene fra 1912 til 1927 som hjalp unge kinesere til å komme til Frankrike for å studere, mens de tildels finansierte studiene ved å arbeide. Programmet ble skapt av Li Shizeng, en kinesisk filantrop og frankofil.

OpprinnelseRediger

Li Shizeng var beundrer av fransk kultur og hadde selv studert ved Chesnoy landbruksskole i Montargis. Li var en venn av Sun Yat-sen, som var president i Republikken Kina. Begge to var overbeviste om at inspirasjon fra de vestlige land ville bety meget for landets modernisering. Japan og vestlige makter hadde en rekke konsesjonsområder i Kina, og en kinesisk motivasjon til Mouvement Travail-Études var å utdanne unge kinesere til en intelligensia som skulle bli utlendingenes likemenn for på den måten å overvinne deres utnyttelse av landet.

En av de viktigste støttespillere for bevegelsen var professor Cai Yuanpei ved Pekinguniversitetet. Sammen med Li Yuying og Wu Zhihui grunnla han et selskap for fransk rasjonell utdannelse som skulle forberede de vordende utenlandsstudenter på tiden i Frankrike. Mouvement Travail-Études hjalp ikke bare studenter fra velhavende familier, men også fattige og unge kvinner, en gruppe som i praksis var nesten utelukket fra høyere kinesiske utdannelsesinstituasjoner.

Utvikling av revolusjonære tankerRediger

Frem til 1927 kom det i alt 4 000 unge kinesere for å studere og arbeide. Blant derm var det en gruppe unge intellektuelle, de fleste av dem fra provinsen Hunan, som ble entusiastisk opptatt av sosialismen. Mange av dem kom i 1919, og blant dem var mange i samme vennekrets som Mao Zedong. Mao selv foretrakk å være i Kina.

Til denne kretsen kan regnes Cai Hesen, Chen Yi, Li Fuchun, Xiang Jinyu og Cai Hesens søster Chang. De ble fascinert av den russiske revolusjon, og ble kjent med marxismen og kommunismen. Gruppen klarte å etablere et senter i Paris, og drev utstrakt rekruttering i miljøet av kinesiske studenter.

I 1920 ble gruppen vesentlig forsterket av nyankomne studenter, en gruppe på 80 kom fra Shanghai til Marseille. Blant dem var det da 16 år gamle Deng Xiaoping (i Frankrike da kjent som Teng Hi Hien). Zhou Enlai, en annen senere ledende kinesisk kommunist, ankom Marseille et par måneder senere i 1920, og Deng og han ble kjent med hverandre i Paris. I mars 1921 grunnlegger Zhou det som skal bli spiren til Det kinesiske kommunistiske parti.

Det franske politi ble etter hvert engstelig for radikaliseringen blant de unge kinesiske studentene. Grunnet omveltninger i Shanghai 1927 og fransk skepsis ble Mouvement Travail-Études avsluttet det året.

Også revolusjonære fra andre asiatiske land hadde viktige år av sin intellektuelle dannelse i Frankrike og særlig i Paris; de mest kjente er Hồ Chí Minh og Pol Pot.

Innflytelsesrike kinesere som studerte i FrankrikeRediger

Politikk

Kunstnere

LitteraturRediger