En monumentalakse er en byplanmessig akse, som forbinder elementer i en by på en slik måte at de utgjør en helhet.

Champs-Elyse er trolig verdens best kjente monumentalaks.

Noen monumentalakser går gjennom de elementene som bindes sammen, mens andre er symmetriakser, som elementene speiles i.

I Norge var monumentalakser særlig populære i byplanlegging på slutten av 1800-tallet fram til andre verdenskrig. Sverre Pedersen er en norsk arkitekt som særlig er kjent for sine prosjekter der monumentalakser var hovedelementet.

Eksempler på monumentalakser rediger

Autoritetsdata