En monolitt er en geologisk formasjon, eksempelvis et fjell, som består av en enkel massiv stein eller klippe, eller et monument eller en stein plassert som et monument. Erosjon er den vanligste årsaken til den geologiske formasjonen, som ofte består av spesiell hard eller solid metamorf eller sedimentær bergart.

Mount Augustus i Australia

Ordet kommer av det greske ordet μονόλιϑος (monolithos), som igjen kommer av μόνος («en» eller «enkel») og λίϑος («stein»). I overført betydning kan «monolittisk» bety noe som er enhetlig, ensartet eller selvtilstrekkelig.

Geologiske monolitterRediger

Flere monolitter regnes som den største på jorden:

Disse påstandene underbygges sjelden av eksakt geologisk informasjon og kan derfor være basert på ulike og enkeltvise størrelser som høyde eller omkrets målt på ulike måter.

Andre store velkjente monolitter:

AfrikaRediger

AntarktisRediger

AsiaRediger

AustraliaRediger

EuropaRediger

Nord-AmerikaRediger

Sør-AmerikaRediger

MonumentmonolitterRediger

En struktur som er hugget ut av sten.