Molde Automobilselskap

Molde Automobilselskap ble stiftet i 1914 av Hans Bergsbak og Anders J. Nås. Nås ble alt i 1915 utløst av Andreas Bergsbak som etter få over ble eneeier av selskapet.

Molde Automobilselskap fikk konsesjon på samme strekning som Aarø Automobilselskap, nemlig Molde-Batnfjord, forlenget til Gjemnes i 1932, og forlenget helt fram til Kristiansund i 1952.

Andreas Bergsbak døde i 1957 og selskapet fortsatte med hans kone og barn som eiere. Nytt firmanavn ble Molde Auto, A. Bergsbak & Co. I 1960 fikk selskapet konsesjon på ruter Molde-Åndalsnes i samtrafikk med togene på Raumabanen. Konsesjonen var på deling med Veøy Billag og Aarø Automobilselskap.

Selskapet ble i 1964 fusjonert med Aarø Automobilselskap og nytt firmanavn ble Aarø og Molde Auto A/S. Dette selskapet fortsatte til neste runde med fusjoner som kom i 1973 med Molde Bilruter.

LitteraturRediger

  • Ottesen, H., Hjermann, L., Høsteng, A. K., Vollstad, K., Haugen, K. R., & Skudal, S. (2001). Rutebilnæring under omstilling 1965-2000. Molde: TL Møre og Romsdal.