Veøy Billag

Veøy Billag var et rute- og transportselskap som ble etablert i 1960 med adresse Åfarnes i daværende Veøy kommune. Selskapet ble i 2001 omorganisert, og består av Veøy AS med datterselskapet Veøy Holdning AS (eiendomsselskap), dessuten operatørselskapene Veøy Buss AS, og tre enheter for godstrafikk: Veøy Sør AS, Veøy Vest AS og Veøy Øst AS.

HistorikkRediger

Veøy Billag var en fusjon av tre lokale rutebilselskaper:

1. Åfarnes Auto (Arne Alfarnes og Olaf Klungnes)

2. Vistdalsruta (Kristian Langseth, Mittet)

3. Nesjestranda Auto (Olaf Misfjord, Nesjestranda)

Selskapsformen var fra starten av I/S, fra 1965 A/S. Selskapet overtok 1. januar 1960 rutene fra de tidligere selskapene.

Veøy Billag overtok i 1970 Isfjordruta v/ Ole Voldstad og i 1990 Rauma Billag. Dermed hadde selskapet hånd om all lokal rutebiltrafikk i Rauma kommune, dessuten deler av Molde kommune (Skåla).

VirksomhetRediger

Veøy Billag hadde konsesjon for person- og godsruter Åndalsnes-Åfarnes-Sølsnes-Molde, og med sideruter Lerheim-Eidsbygda-Rødven, Åfarnes-Mittet-Vistdal og dessuten i områdene rundt Nesjestranda.

Fra 1970-tallet ble godstrafikk utenfor rute et viktig satsingsområde. Denne trafikken har i hovedsak gått i regi av Linjegods, seinere av DB Schenker. Omfanget av denne trafikken har økt betraktelig over tid og utgjor i dag 80-90 prosent av selskapets omsetning. Det har særlig skjedd gjennom overtakelse av andre selskapers godstrafikk. Til sammenligning utgjør Veøy Buss under 10 prosent av den totale omsetningen i Veøy-selskapene.

Veøy Billag bygde tidlig på 1960-tallet et rutebilanlegg med kontor og verksted på Åfarnes. Utover 1970-tallet ble Åndalsnes i større grad sentrum for selskapets virksomhet. Det ble kjøpt en anlegg her i 1978 og kontor og verksted ble flyttet hit.