Modalisme

Modalisme er et emne innen kristen teologi som fremholder Guds enhet og Jesus Kristus' hellighet, som en slags monarkianisme, en form for motsetning til trinitarismen. Modalismen anser Gud som ett, men at han fungerer i ulike «modus» eller «manifestasjoner» når han opptrer som de tre personer i treenigheten (Faderen, Sønnen og Den hellige ånd). Modalismen er nært beslektet til sabellianisme og patripassianisme.