Åpne hovedmenyen

Rt. 2007 s. 1274, populært kalt mobiltelefondommen og Nokia-dommen, var en dom av Norges Høyesterett i 2007 innen obligasjonsrett og kjøpsrett som gikk på rett til heving av kjøp etter forbrukerkjøpsloven. I saken var spørsmålet når den absolutte reklamasjonsfristen for en mobiltelefon løp ut. Dommen er et prejudikat for lignende saker. Her ble den absolutte reklamasjonsfristen for mobiltelefoner satt til fem år.

FaktumRediger

En kvinne kjøpte en Nokia 6100 til 2525 kr i desember 2003. Etter to års bruk oppsto det et problem med tastaturet, og to år og tre måneder etter kjøpet reklamerte hun på mangelen. Nokia avviste kravet, og mente at reklamasjon måtte fremsettes innen to år etter forbrukerkjøpslovens § 27 annet ledd (avsnitt) første punktum (setning). Kvinnen ble bistått av Forbrukerforsikring AS, som hevdet at en mobiltelefon var ment å vare vesentlig lenger, og at reklamasjonsfristen dermed måtte utvides til fem år etter § 27 annet ledd andre punktum.

Høyesteretts vurderingRediger

Høyesterett gjorde en vurdering av forbrukerkjøpslovens § 27 annet ledd første og andre punktum, hvor det står: Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Retten kom frem til at en mobiltelefon er ment å vare vesentlig lengre enn to år, normalt opp mot tre til fire år, og tok da hensyn til teknisk holdbarhet og ikke hva som er vanlig utskiftningstakt for mobiltelefoner. Den absolutte reklamasjonsfristen for mobiltelefon ble derfor satt til fem år.

Eksterne lenkerRediger