Mobbeombud

Mobbeombud er et eget ombud opprettet som ressursperson for elever og foreldre som opplever mobbing.[1] Ombudet skal både drive forebyggende arbeid og være en uavhengig instans der foreldre og elever kan søke råd og veiledning.[2] Ordningen er innført i Buskerud fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Troms fylkeskommune,[3] Rogaland fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Oslo kommune og Vest-Agder fylkeskommune, men er også foreslått som en nasjonal ordning i hver fylkeskommune eller region.[4]

Ordningen i BuskerudRediger

Bodil J. Houg ble i 2013 Norges første mobbeombud.

Ombudet blir finansiert av fylkeskommunen, og ble opprettet av fylkestinget etter forslag fra Kristian Hammervik (KrF).[5]

Ordningen i OsloRediger

Ombudet er organisert som en egen enhet, men er administrativt plassert under bystyrets sekretariat i Oslo.[6] Kjerstin Owren var Oslos første mobbeombud. Hun ble ansatt i en åremålsstilling med oppstart 1. juni 2017 og sluttet i stillingen ved utgangen av 2022.

Ordningen i Troms og FinnmarkRediger

Jon-Halvdan Lenning er mobbeombud i Troms og Finnmark med hovedansvar for region vest. Han ble ansatt 1. mai 2017. Janne Sannes er mobbeombud i Troms og Finnmark med hovedansvar for region øst. Ombudene er organisert som uavhengige ressurspersoner for barn og ungdom i skole og barnehager i Troms og Finnmark fylke. De er administrativt plassert under Fylkesordføreren i Troms og Finnmark.

Ordningen i NordlandRediger

Lasse Knutsen er mobbeombud i Nordland. Han ble ansatt 1. august 2018. Ombudet er organisert som uavhengig ressursperson for barn og ungdom i skole og barnehager i Nordland fylke. Han er administrativt plassert under Fylkesordføreren i Nordland.

ReferanserRediger