Missinaibi (elv)

Missinaibi er en elv som renner nordøstover i det nordøstre Ontario, og munner ut i James Bay helt sør Hudson Bay, Canada. Den renner fra en stor, naturlig innsjø – Missinaibisjøen (Missinaibi Lake), 60 km nord for byen Chapleau, og videre til den flyter sammen med elvene Mattagami og Abitibi, og danner Moose River 104 km ovenfor havet.

Missinaibi-elva.
Kart over vassdraget til venstre i kartbildet.

Elvas lengde er 426 km, mens nedslagsfeltet er på 23 500 km². Dersom man inklyuderer lengden av Missinaibisjøen, er hele vassdraget 651 km langt, og er dermed den lengste av de tre hovedtilførslene til Moose River.

Elva er ikke regulert, og utgjør hovedområdet for store villmarks- og rekreasjonsressurser. Missinaibi nasjonalpark på 990 km² ble opprettet i 1970, og vassdraget er ellers kjent for helleristninger ved Missinaibi-sjøen. Hele området er mye brukt til storviltjaktkaribu og andre villdyr. Elva ble tidlig utforsket av Hudson Bay Company og åpnet for pelshandel.

Eksterne lenkerRediger