Pelshandel er en industri som omhandler kjøp og salg av dyrepels. Etter at verdensmarkedet ble muliggjort i tidlig moderne tid har pels fra boreale, arktiske og kaldtempererte pattedyr værdt de mest verdsatte.[trenger referanse] Historisk hadde handelen stor innvirkning på utforskningen og koloniseringen av Sibir og det nordlige Nord-Amerika, samt kartlegging av Sør-Shetlandsøyene og Sør-Sandwichøyene.[trenger referanse]

En pelshandler fra Alberta i 1890-årene.
Pelshandel i Nizjnij Novgorod (før 1906)

Etterhvert tapte pelshandelen mye av sin betydning og ble stort sett basert på pelsfarmer og autorisert viltjakt. Mange dyrerettsorganisasjoner er imot pelshandel og mener at det blir benyttet skånselsløse metoder, mens de som støttar pelshandelen mener at metodene ikke er skånselsløse, at det er rike dyrebestander og at de har rett til å praktisere en tradisjonell livsstil.[trenger referanse]

Pels har i dag delvis blitt erstattet av syntetiske etterligninger.