Abitibi (elv)

Abitibi er en elv som renner nordover i det nordøstre Ontario, og munner ut i James Bay helt sør i Hudson Bay, Canada. Den renner fra en stor, naturlig innsjø – Abitibisjøen (Abitibi Lake), og videre vestover er den øverst oppdemmet med to store magasiner ovenfor byen Iroquois Falls, som har navn fra Ojibwa-indianerne etter et angivelig Irokeser-angrep på stedet.

Abitibi-elva ved Iroquois Falls.
Kart over vassdraget med Abitibisjøen midt i kartbildet.

Elvas lengde er 547 km, og nedslagsfeltet er 29 500 km².

Etter Iroquois Falls blir elvedalen brattere og tar en mer nordlig retning, og Abitibi Canyon er en mye besøkt attraksjon. Her er elven nederst demmet opp ved Abitibi Canyon vannkraftverk 100 km nord før Smooth Rock Falls, og 4 km nordøst for Fraserdale. På dette stedet renner den 120 km lange Little Abitibi River ut i hovedvassdraget. Her møtes også elvedalen av Highway 634, og av Ontario Northland Railway som går sørover mot Ottawa og dessuten videre nordover til Hudson Bay.

Smooth Rock Falls ligger ved den lengre og mektigere naboelva Mattagami, som Abitibi-elva renner sammen med og danner den 104 km lange Moose River, som renner ut i James Bay ved Moosonee.

Elva ble utforsket av Hudson Bay Company og åpnet for pelshandel, etterhvert også for papirindustri.

De totalt fem vannkraftverkene i Abitibi-komplekset nedenfor Abitibi Lake, omfatter:

Eksterne lenkerRediger