Metta sutta

Metta sutta eller Karaṇīya Mettā Sutta er en religiøs tekst fra buddhismen. Teksten er 10 vers lang, og er en del Uraga Vagga, den første del av «boken» Sutta Nipita; og samtidig også en del av «boken» Khuddakapatha; begge bøkene inngår i Khuddakanikaya-samlingen.

Teksten er en meditasjonstekst som anbefales for å oppnå indre harmoni, konsentrasjon og «oppvåking». Teksten gjenspeiler, og skal bidra til å framme utvikling av, «Metta» (kjærlig vennlighet), en av de ti kvalitetene i Paramita. I teksten beskriftes femten moralske karakteristika som er viktige for å oppnå Metta; blant annet oppriktighet (suju), vilje til å bli korrigert (suvaco), varsomhet (mudu) og fravær av arroganse (anatimani). Teksten brukes ofte i religiøse seremonier i theravadatradisjonen.

Ifølge legender skal Buddha selv ha instruert en gruppe munker i å bruke denne meditasjonsteksten for å motstå trakassering fra fiendtlige guder.

Teksten finnes på norsk i Buddhas lære av Walpola Sri Rahula, 1991; og i samlingen Buddhas fortellinger, 2001.