Metatese (fra gresk μετάθησις metáthesis, «omstilling») viser til at to deler bytter plass innenfor et hele. Begrepet blir brukt i språkvitenskap, der det viser til at fonemer bytter plass i et ord, og i kjemi, der deler av stoff i en reaksjon bytter plass i sluttproduktet.

Metatese i språkRediger

Metatese er i lingvistikken en forflytning av en lyd i et ord, det vil si når to fonemer ved siden av hverandre bytter plass i ulike varianter av det opprinnelig samme ordet. Et kjent eksempel på at nærliggende språklyder bytter plass forekommer i bokmålsordet kors og det nynorske kross (engelsk cross og latin crux).

Årsaker til slik metatese kan være flere:

Andre eksempler på språklig metatese er det engelske dirt og norske dritt, sykdommen kopper som har blitt banneordet pokker, det norske krokodille (latin crocodilus) og spanske cocodrilo. Lydforflytning forekommer også blant annet i akkadiske ordenstall.

Metatese i kjemiRediger

En generell metatesereaksjon kan skrives slik:

A-B + C-D → A-D + C-B

En slik kjemisk reaksjon kan for eksempel skje mellom to uorganiske salter når ett produkt er uløselig i vann, for ekempel:

AgN3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq)

I organisk kjemi er en av de viktigste nye reaksjonene olefinmetatese, som ofte bare blir kalt 'metatese', og den liknende alkynmetatesen. I olefinmetatesen får en metallkatalysator to deler av it olefin til å bytte plasser, for eksempel:

R1CH=CH2 + R2CH=CH2 → R1CH=CHR2 + H2C=CH2

Eksterne lenkerRediger