Sølvnitrat

kjemisk forbindelse
Sølvnitrat
Synonymer: Helvetessten, Lapis
Nettoformel: AgNO3
Stoffgruppe: Salt
Fysiske egenskaper
Molvekt 169,8732 g/mol
Tetthet: 4,352 g/cm³ (19 °C)
Smeltepunkt: 212 °C (101,325 kPa)
Løselighet: 2,19 kg/l
Identitetsnummer
CAS-nummer: 7761-88-8

Sølvnitrat er en giftig og etsende kjemisk forbindelse av sølv, nitrogen og oksygen. I sin rene form ved romtemperatur og i atmosfærisk trykk opptrer stoffet som gjennomsiktige eller hvite krystaller.

Sølvnitrat

Tekniske anvendelser rediger

Sølvnitrat brukes i fotografisk film og i fremstillingen av fargestoffer. Dessuten utgjør det "kilden" til sølv ved forsølving (blant annet forsølving av glassplater som dermed blir til speil).

Giftighet rediger

Sølvnitrat er giftig ved inntak eller inhalasjon. Ved kontakt med hud kan stoffet skape brune misfarginger, som gradvis blir svarte. Disse misfargningene kan ikke vaskes bort eller fjernes – har man først fått dem, må man vente på at huden slites bort, og ny flekkfri hud skapes innenfra.

Løsninger med lave konsentrasjoner (f.eks. 1 %) av sølvnitrat virker antiseptisk, og har tidligere (til 1984-85) vært anvendt som øyedråper på nyfødte.[1] Fortsatt brukes lapisstift i noen grad i sårbehandling.[2]

Ved fjerning av virusvorter/fotvorter/verruca vulgaris vil etsing av sårbunnen en gang om dagen i noen dager med lapisstift redusere sannsynligheten for at vorten kommer igjen.

Sølvnitrat kan blandes med vann og salt i en blanding, for så å filteres. Legges det så i sollys, med en gjenstand over vil man se de kjemiske reaksjonene.

Referanser rediger

  1. ^ [1] Når sedvane gjør blind – 25 år uten Credés lapisprofylakse
  2. ^ Helsebiblioteket.no, Redaksjonen;. «Vorter». Helsebiblioteket.no (norsk). Besøkt 6. februar 2019.