Olefin

umettede hydrokarboner uten ring- eller aromat-grupper

Olefiner er umettede hydrokarboner uten ring- eller aromat-grupper.

Olefiner (etylen og propylen) er viktige basisprodukter i petrokjemisk industri. Produksjonen av olefiner går enten via termisk cracking av nafta eller etan/propan.

IndustriRediger

Den totale produksjonen av etylen + propylen er ca. 500.000 tonn/år i Norge (Noretyl). Et alternativ er katalytisk konvertering med etan/propan som råstoff – såkalt dehydrogenering. Den største delen av lette olefiner produseres i dag fra nafta, men pga. den høye råoljeprisen er nafta et kostbart råstoff.