Mesanmast betegner aktre mast på seilskip. Navnet mesanmast kommer fra seilet som står på denne masten som kalles mesan eller mesanseil.

Uklar opprinnelse rediger

Ordet kan ha sin opprinnelse i det spansk/italienske mesane/mezzana som betyr «det midterste», og i så fall betegnet mesanmast opprinnelig den midterste masten på tremastede skip. Andre kilder refererer til det arabiske ordet mazzan som kan ha kommet inn i vår terminologi via middelhavslandene.

Mesanmast på forskjellige skipstyper rediger

På en fullrigger har mesanmasten også råseil, og kan også betegnes jiggermast eller kryssmast. På andre seilskip har den akterste masten bare gaffelseil.

Enkelte skipstyper som f.eks kutter og yawl har en liten mesanmast aktenfor rorstammen. Denne kalles da gjerne papegøyemast.

Enkelte brigger, brigantinere og barker ble utstyrt med en ekstra mesanmast aktenom den egentlig mesanmasten. Denne masten (som konstruksjonsmessig kunne være en papegøyemast) ble kalt snaumast og båtene ble gjerne også kalt snau.

Sammensetninger med mesan rediger

Mesan går igjen i en rekke sammensetninger som mesangaffel, mesanvant og mesanbom. I enkelte sammenhenger skrives og uttales sammensetninger med mesan som to ord, som f.eks i: mesan klofall og mesan toppseil.