Yawl er et mindre seilfartøy med to master, stormast og en liten mesanmast eller papegøyemast plassert helt akterut, akter for rorstammen. Dersom mesanmasten er plassert frem for rorstammen kalles det en ketch.

Mutin er en gaffelrigget yawl. Om båten hadde vært rigget med en mast (uten mesanmasten akterut), hadde den vært klassifisert som kutter.
Bermudarigget yawl.

Riggen er i store trekk en forenklet kutterrigg, men yawlen har gjerne et smalere storseil. Yawlrigg kunne være fordelaktig for fartøy bygd for konkurranser, fordi den gir mulighet for å sette et mesanstagseil (som ikke regnes inn i seilarealet ved regattasegling) i tillegg til det trekantede mesan- eller papegøyeseilet på aktre mast.