Brigantin

type tomastet seilfartøy

Brigantin (formene brigantine/brigatin er også kjent) er et tomastet seilfartøy. Fokkemasten er fullrigget. Stormasten har gaffelseil og råtoppseil. Brigantinen førte dessuten stagseil mellom mastene. Brigantin kalles også skonnertbrigg.

Brigantinen «Irving Johnson» utenfor kysten av California

Navnet antas å stamme fra det franske ordet brigand som betyr røver eller kjeltring, og ble først brukt om små hurtigseilende kaper- eller sjørøvertomastere. Seilføringen har variert noe med hensyn til hvilke seil som ble ført, fram til dagens ordning. Fokkemasten kunne ha både gaffelseil og råseil, og der kunne være øvre rær på stormasten.

Brigantinrigg var vanlig i overgangstiden fra råseil til gaffelseil og ble benyttet på skip som gjennomførte transatlantiske reiser til etter 1900. En del brigantiner deltar fortsatt i Tall Ships' Race.